Zbiorniki wód technologicznych z halą i zasiekami

 • jack-pol3_01
 • jack-pol3_02
 • jack-pol3_03
 • jack-pol3_04
 • jack-pol3_05
 • jack-pol3_07
 • jack-pol3_08

W ramach kolejnej współpracy dla oławskiego przedsiębiorcy, G-5 pozyskało zlecenie od specjalistycznego realizatora technologii oczyszczalni ścieków na wykonawstwo robót żelbetowych i obiektów związanych z tą technologią. Zakres prac to budynek urządzeń technologicznych o konstrukcji stalowej, ze specjalistycznym zabezpieczeniem chemoodpornym, z lekką obudową w układzie: blacha, wełna, blacha. Ponadto, zbiorniki wód technologicznych, przy czym dla dużego zbiornika wody technologicznej charakterystycznym było wykonanie założonych spadków dna dla uzyskania efektu technologicznego oczyszczania wód. Zakres prac obejmował również wykonanie placu odwodnionego osadu, którego konstrukcję stanowiły żelbetowe, prefabrykowane ściany oporowe.

Więcej informacji o obiekcie

Remont dachu oraz docieplenie ścian hal

 • jack-pol2_01
 • jack-pol2_02
 • jack-pol2_03
 • jack-pol2_04
 • jack-pol2_05
 • jack-pol2_06
 • jack-pol2_07
 • jack-pol2_08
 • jack-pol2_09
 • jack-pol2_10
 • jack-pol2_11
 • jack-pol2_12
 • jack-pol2_13
 • jack-pol2_14

Pozytywna ocena działań Wykonawcy pozwala pozyskać kolejne zlecenie, polegające na modernizacji pokrycia dachowego oraz elewacji istniejących hal produkcyjnych. Zakres prac to rozbiórki istniejących zadaszeń układu szedowego, nowe pokrycie na płytach panwiowych – docieplenie wraz z membraną PCV, jak również nowy układ doświetlenia – pasmowe świetliki łukowe z klapami przewietrzającymi. Ponadto zadanie obejmowało wykonanie docieplenia ścian osłonowych istniejących hal w postaci lekkiej obudowy z płyt warstwowych. Utrudnieniem wykonawczym w przedmiotowych pracach remontowo-modernizacyjnych było zabezpieczenie linii produkcyjnych (wyroby papiernicze) w zakresie przeciwpożarowym.

Więcej informacji o obiekcie

Hala magazynowa wraz z infrastrukturą

 • jack-pol1_01
 • jack-pol1_02
 • jack-pol1_03
 • jack-pol1_04
 • jack-pol1_05

W ramach rozbudowy Zakładu, Inwestor zlecił Spółce realizację zadania w formule „projektuj i buduj”, wykonanie projektu hali magazynowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Hala w konstrukcji żelbetowej z lekką obudową z płyt warstwowych – ściany, dach w układzie: blacha trapezowa, ocieplenie, membrana PCV. Wielobranżowe roboty instalacyjne i wykończeniowe, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu były zakresem całości zadania „pod klucz”. Podczas projektowania elastyczność G-5 na wprowadzane zmiany koncepcyjne Inwestora, pozwoliła wypracować optymalne rozwiązania, niezbędne w procesie wykonawczym.

Więcej informacji o obiekcie

Zespół silosów z suszarnią oraz infrastrukturą

 • silosy_01
 • silosy_02
 • silosy_03
 • silosy_04

Przedsiębiorca rolny podjął decyzję o zleceniu G-5 robót budowlanych konstrukcji żelbetowych, podziemnych, dla posadowienia obiektów suszarni sypkich płodów rolnych. Prace obejmowały wykonanie wykopów, wykonanie konstrukcji żelbetowych – kanałów i fundamentów pod silosy zbożowe oraz urządzenia transportu pionowego i poziomego przesyłu magazynowanych zbóż. Zadanie obejmowało również wykonanie magazynu przyjęcia – hala stalowa z lekką obudową wraz z indywidualnie projektowanymi i wykonanymi bramami „harmonijkowymi”. Wykonywanie prac w trudnych warunkach atmosferycznych – zima, było wyzwaniem dla dotrzymania terminowej realizacji.

Więcej informacji o obiekcie

Nasza strona wykorzystuje Ciasteczka. Przeczytaj Politykę prywatności